Aadam Rätsep talu päriseksostmise
LEPING1. Talloaseme kaubakontraht

2. Lepingu lisa aastast 1881

3. Adam Rätsepa koha väljaostmisest loobumine Juhan J kasuks, 26.jaanuar 1886.a.

4. Adam Rätsepa allkiri 1894.a. 12. augustist selle kohta, et ta on Weski talu Nr.40 eesõiguste eest
Juhan Jaani poja Jürgensoni käest kogu raha kätte saanud


5. Weski 40 (Veskirahva) talu väljaostmise eest tasumine - maksedokumendid 1873 - 1918

6. ENSV akt nr.541, talupidajatele maa põliseks pidamiseks kinnistamise kohta, 15.august 1947.a.

esilehele